Den indlejrede familie: 14 tegn på indlejring og hvordan man kan overvinde vanskelige forholdsdynamikker

Personer med tætte familiebånd har tendens til at være lykkeligere og sundere, både mentalt og fysisk. Desværre undlader mange familier at gennemføre sunde grænser, hvilket fører til indlejring og dyb følelsesmæssig smerte.

Har du brug for at overvinde familiens inddragelse og vanskelige forholdsdynamik? En professionel familieterapi kan hjælpe. Planlæg en familieterapisession online nu.Kilde: Pixabay.com

Hvis du mener, at din familie er indlejret, er du bestemt ikke alene. I denne artikel definerer vi indlejring og identificerer nøglekarakteristika, årsager og virkninger. Vi diskuterer også vigtigheden af ​​sunde familieforhold, hvordan man kan overvinde vanskelige forholdsdynamikker og værdifulde ressourcer for enkeltpersoner, par og familier, der har brug for hjælp.


Forståelse af indlejring

Mange mennesker er ikke klar over, at de er en del af en indlejret familie, indtil de er godt i voksenalderen, og nogle individer genkender aldrig tegnene. Enmeshment involverer slørede eller ikke-eksisterende grænser, usunde familiemønstre, kontrol, sociale problemer, et dysfunktionelt forholdsmønster og manglende uafhængighed og individualitet. Vi behandler disse vanskelige dynamikker mere detaljeret senere.

Håb for den indgrebte familie

Hvis du er en del af en indlejret familie, er der håb! Du KAN få autonomi, bryde problematiske mønstre og lære at sætte sunde grænser for familiemedlemmer og andre. Du kan også få støtte på et følelsesmæssigt niveau, gendanne ustabile familiemønstre, etablere grænser, der er sunde, og finde en god relationel balance, der involverer eller involverer tillid, personlige og relationelle grænser.Mens det at være medlem af en indlejret familie kan være afskrækkende, åbner bevidstheden døren til sundere og lykkeligere forhold. Fordi indlejring ofte sprøjter over i romantiske forhold og endda venskaber, er det nøglen til at bryde cyklussen at genkende tydelige tegn og søge hjælp. Mennesker i indlejrede forhold, hvad enten det er som et barn eller i et romantisk forhold, føler sig ofte besejret af følelsesmæssigt og fysisk misbrug. De har problemer med at sætte grænser som voksen, fordi deres usunde indesluttede familier sætter scenen med henvisning til, at grænser er gennemtrængelige. At forstå indlejring ved hjælp af en familieterapeut kræver at tage de vigtige første skridt for at søge professionel hjælp. Sunde familier behøver typisk ikke at finde en terapeut, fordi der er en forståelse af fysiske grænser. Når du er i et indlejret hus som barn, er det bedst at finde en terapeut for at undgå usunde forhold til en voksen.Det er vigtigt at bemærke, at indlejring næsten altid er utilsigtet. Børn, der vokser op i indlejrede familier, bærer ofte lignende mønstre som deres egne familier, uvidende om de dysfunktionelle cyklusser og usunde forhold, de videregiver. Det kræver, at en person bliver opmærksom på hans eller hendes mangler og usund opførsel for at lette forandring. Forståelse af indlejring og indlejrede forhold kan hjælpe dig med at bryde mønsteret.

Som Maya Angelou engang sagde,'Gør det bedste, du kan, indtil du ved bedre. Så når du ved bedre, gør det bedre. '

Tegn på indlejring

Dybt indgroede, langvarige indlejringsmønstre kan være vanskelige at genkende inden for en familieenhed, da dysfunktion bliver normen. Indbinding er mest almindelig mellem forældre og deres børn, selvom det også kan forekomme mellem par og hele familier. Vær dog opmærksom på, hvordan et barns liv påvirkes. De indlejrede forhold, som en forælder har med deres børn, når de forbliver uændrede, kan føre til, at voksne børn har problemer med at sætte grænser. Dette kan undertiden føre til følelsesmæssigt og fysisk misbrug, spiseforstyrrelser og mangel på engagerede forholdsmønstre. Medmindre du finder en terapeut, der kan hjælpe dig med at forstå, hvad indlejrede forhold er, og hvordan indlejrede forhold har påvirket dit liv, vil du aldrig overvinde de lektioner, du blev lært i opvæksten. For eksempel er det en vigtig livslektion at sætte grænser mellem følelsesmæssige og fysiske grænser. Men hvis dine indlejrede forhold som barn ikke lærte dig, at det er vigtigt at sætte grænser, kan du ende i et mønster med dårlige forhold, der ikke er opfyldende og muligvis farlige. Du er måske mere tilbøjelig til spiseforstyrrelser og anden usund opførsel.


Mange indlejrede forældre forventer, at deres børn holder sig til deres talte eller ikke-talte regler i voksenalderen. Indbinding mellem en forælder og et barn kan blive kompliceret. Disse forældre kan finde det uacceptabelt, hvis deres voksne børn vælger at afvige fra deres stive tro og værdier, tanker og følelser. De stoler ofte på deres børn for følelsesmæssig støtte, forventer at de bor i nærheden og følger en bestemt karrierevej. Hvis du er vokset op med indlejrede forhold, kan du føle, at du ikke får noget at vide om, hvad du vil have i livet uden for det, der involverer familien. I mange tilfælde forventes barnet at opfylde sine forældres uopfyldte drømme. Når familiesammenhæng ikke er til stede, reagerer forældrene muligvis ikke som forventet. Dette sker ofte, når store familiebegivenheder bliver påtrængende for familiens nærhed og familiesammenhæng og indlejring. Når der gøres forsøg på at sætte grænser eller lægge fysiske grænser, svarer forældre muligvis ikke godt. Indlejrede forhold mellem familier er langt det sværeste at styre, da den kontrol, der lægges på de relaterede børn, er sådan, at de føler, at alt, hvad de gør, er utilstrækkelige. Det er udfordrende at forsøge at konvertere fra grænse frakoblede forhold til forlovede forhold.Kilde: Pixabay.com

Du kan være en del af et indlejret forhold eller familie, hvis du oplever et af følgende:

 • En usund følelsesmæssig tilknytning til en elsket, der ser ud til at være uden for din kontrol.
 • Delte følelser, hvor du har svært ved at skelne mellem dine følelser og følelser fra din partners eller familiemedlem.
 • Ønsket om støtteog valideringsformål.
 • Mangel på sundtfamiliesammenkomst og begivenheder.
 • Manglende evne til at have engageret forhold til andre uden for din nærmeste familie.
 • En uklar identitetpå grund af din elskede insistering på at tilbringe hvert ledigt øjeblik sammen. Et niveau af familiens samhørighed og indlejring, der er moderat i niveauer, kan være på spil.
 • Mangel på alene tid og rumpå grund af din elskede insistering på at tilbringe hvert ledigt øjeblik sammen.
 • Relationelle grænserer alt for offputtende og ustabile.
 • Behovet for at blive reddet fra vanskelige følelser eller forventningen om, at du vil redde din elskede fra hans eller hendes udfordrende følelser.
 • Skyld, skam og angstder stammer fra at imødekomme dine personlige behov i stedet for at yde følelsesmæssig støtte til din partner eller familiemedlem.
 • Intens frygt for konflikt og opgivelse.
 • Manglende evne til at sætte grænser, der er sunde.
 • Manglende evne til at føle sig 'op', når din elskede føler sig 'nede'på grund af din partner eller dit familiemedlems behov for kontrol. Din elskede kan forsøge at diktere ethvert aspekt af dit liv, lige fra dine venskaber og forhold til dine politiske og religiøse overbevisninger og seksuelle præferencer. Familiebegivenheder adskilt fra controllernes forståelse kan være uopnåelige.

Ud over den usunde dynamik ovenfor kan et indlejret forhold mellem en forælder og et barn være præget af følgende:

 • Upassende roller, såsom at forældrene bliver barnets bedste ven, og barnet fungerer som forældrenes primære (eller eneste) kilde til følelsesmæssig støtte. Barnet kan også blive forældres fortrolige og forventes at opbevare familiens hemmeligheder.
 • Favoritisme, hvor en forælder giver udtryk for, at et barn er hans eller hendes favorit, eller udviser favorisering gennem hans eller hendes handlinger, herunder særlige privilegier.
 • Manglende grænser for privatlivets fredmellem forælder og barn.
 • Overinvolveringi barnets forhold, aktiviteter, præstationer og problemer.
 • Pressetat forblive i samme by som forældrene eller gå på et nærliggende college. Forenede forældre får ofte deres voksne børn til at føle sig skyldige for at forfølge interesser og aktiviteter uden for familieenheden.

Hvad er årsagen til indbinding?

Der er ingen tvivl om, at indlejring er en kompleks dynamik i forholdet, og grundårsagen (e) kan være lige så kompliceret. Eksempler inkluderer:

Har du brug for at overvinde familiens inddragelse og vanskelige forholdsdynamik? En professionel familieterapi kan hjælpe. Planlæg en familieterapisession online nu.

Kilde: rawpixel.com

 • Vokser op i et indlejret familiemiljø, hvilket kan gøre det vanskeligt at danne og vedligeholde sunde relationer uden indlejring. Usunde mønstre har tendens til at blive videregivet gennem flere generationer, når der er indlejrede forhold.
 • Ønsket om at komme fri fra en forældres stive regler og grænserog gøre en bevidst indsats for at undgå stivhed i håb om at bryde familiens cyklus, hvilket undertiden kan resultere i indlejring.
 • En forældres reaktion på et barns sygdom eller traume, når forældrene føler et intenst ønske om at beskytte sit barn mod yderligere fysisk eller følelsesmæssig skade, selv efter sygdommen eller den traumatiske begivenhed er forbi. Indlejrede relationer kan sætte et barn op i en levetid på forvirring og konflikt.

Virkningerne af indlejring

De langsigtede virkninger af indlejring kan påvirke den enkeltes liv ind i ungdomsårene og voksenalderen. Almindelige effekter inkluderer:

 • Personlighedsforstyrrelser og andre psykiske problemer.
 • Selvværdsproblemerofte på grund af manglende identitet og selvfølelse.
 • Grænsespørgsmål, som sunde grænser, blev ikke modelleret i barndommen.
 • Ustabile forholdpå grund af familiens ustabilitet i barndommen.
 • Spiseforstyrrelser, hvilket kan blive bedt om behovet for kontrol i en persons liv.
 • Stofanvendelsesforstyrrelser og selvdestruktiv adfærd.Mange mennesker forsøger at lindre deres følelsesmæssige smerter ved at henvende sig til alkohol, stoffer og anden vanedannende adfærd.
 • Mangler et forhold til, hvordan man omdirigerer negativitet.
 • Fysiske helbredsproblemer, såsom hovedpine, træthed, søvnproblemer og kroniske smerter.

Betydningen af ​​tætte familieobligationer

Som mennesker ønsker vi forbindelse, især fra vores nærmeste familiemedlemmer. At føle sig forbundet med andre har en positiv effekt på vores fysiske og mentale sundhed sammen med vores niveau af lykke og generelt velvære.

Når indlejrede familier bliver opmærksomme på deres usunde mønstre, kan de begynde at oprette forbindelse gennem åben kommunikation, sund gensidig følelsesmæssig støtte, en følelse af tilhørighed og validering. Ved at gennemføre disse positive ændringer opdrager forældre deres børn med evnen til at danne og vedligeholde positive relationer som voksne. I stedet for at føle sig ængstelige og ustabile i romantiske og familiemæssige forhold og venskaber, kan disse personer føle sig trygge, sikre og tilfredse med deres kære.

Overvinde vanskelige forholdsdynamikker

Som tidligere nævnt er bevidsthed det første skridt til at helbrede et indlejret forhold. Følgende afprøvede og rigtige tip hjælper dig med at begynde at løsne din indlejrede bånd med din familie:

 1. Øv opmærksomhed for at skabe forbindelse til dig selv og dit miljø.Skær et par minutter hver dag for at komme i kontakt med dine tanker og følelser. Vær meget opmærksom på din åndedræt, og udnyt enhver fornemmelse, du måtte opleve. Ved at lade dig selv være til stede lærer du, at tanker og følelser går organisk. Du begynder også at udvikle en stærkere følelse af selv og blive mindre udløst af de vanskelige mennesker og stressfaktorer i dit liv.
 2. Anerkend dine følelser.I stedet for at skubbe ubehagelige følelser væk, skal du anerkende dem og tillade dig selv at sidde med dem, før du tillader dem at flyde væk naturligt. Identificer det ondt, du føler nu, såvel som det ondt, du følte som barn. Sid ned og sig, & ldquo; lad os tale om dine følelser. & Rdquo;
 3. Tag ansvar for dine følelser (og ingen andre & rsquo; s). Vi oplever en overflod af følelser dagligt og tager imod andre & rsquo; følelser kan være direkte udmattende. Gør en bevidst indsats for at tage ansvar for dine følelser, og forvent ikke, at dine kære bærer byrden af ​​dine følelser, og undgå at forsøge at gøre andre mere komfortable ved at forsøge at ændre deres følelsesmæssige tilstand.
 4. Begynd at sætte personlige grænser. Indled kun en samtale om grænser, når du og din elskede er rolige. Vær direkte og selvsikker uden at være hård eller fordømmende. Vær opmærksom på dine følelser, og sørg for at opretholde de grænser, du sætter.

At sætte sunde grænser er et tegn på selvrespekt. Som skamforsker Brené Brown siger,'At turde sætte grænser handler om at have modet til at elske os selv, selv når vi risikerer at skuffe andre.'

 1. Danne meningsfulde venskaber.Mange indlejrede familiemedlemmer kæmper for at skabe og opretholde forbindelser uden for familieenheden. Sunde venskaber er vigtige; de åbner os for nye dynamikker og hjælper os med at forstå og værdsætte forskellige synspunkter.

Kilde: Pixabay.com

 1. Udforsk dine interesser, som kan være vanskeligt midt i indlejring. Kig efter en klub, gruppe eller klasse i dit område. Meetup.com er et fremragende sted at oprette forbindelse til andre i dit samfund. Undgå indlejring af moderate foreninger, der ikke er sunde.

Husk: Dette er din helbredende rejse

Du kan opleve en vis tilbagesendelse fra indlejrede familiemedlemmer, når du begynder at genkende dysfunktionelle mønstre og sætte sunde grænser. Alle skal anerkende og acceptere usund familiedynamik i deres egen tid. Du kan begynde at løsne dig fra indlejring, selvom dine kære ikke er om bord.

I det næste afsnit finder du links til flere ressourcer, der giver indsigt og tip til at bryde fri fra indlejring og andre usunde forhold.

Nyttige ressourcer til at overvinde vanskelige forholdsdynamikker

Voksne børn af følelsesmæssigt umodne forældre af klinisk psykolog Lindsay C. Gibson introducerer de fire typer af vanskelige forældre og tilbyder tip om heling fra en smertefuld barndom.

Grænser af Dr. Henry Cloud og Dr. John Townsend er en must-read ressource for alle, der kæmper for at sætte grænser i ethvert forhold. Du finder det særligt nyttigt, hvis du har svært ved at sige nej til andre.

Følelsesmæssig afpresning af Dr. Susan Forward hjælper dig med at overvinde den skyld, skam, frygt og forpligtelse, du føler på grund af manipulation.

En voksen børns guide til hvad der er normalt af Dr. John Friel er en indsigtsfuld ressource for enkeltpersoner, der har til hensigt at føre et sundere og lykkeligere liv uden smerter ved tidligere følelsesmæssige traumer.

Start din helbredelsesrejse med online terapi

Mens de ovennævnte ressourcer kan være utroligt oplysende og nyttige, kræver helbredelse fra indlejring og andre vanskelige eller skadelige forhold ofte støtte fra en uddannet professionel. Bekæmpelse af kontrollerende indlejring er en terapeutisk rejse. Det kan ikke rettes natten over. Imidlertid kan sunde familier blive resultatet, selvom indlejring, hvor du voksede op, fandt sted.

ReGain & rsquo; s online terapeuter kan hjælpe dig med at begynde eller fortsætte din helbredelsesrejse. Fra anerkendelse af problematiske mønstre og anerkendelse af usunde forholdsdynamik til etablering af sunde grænser og implementering af effektive kommunikationsteknikker, din online rådgiver vil lære dig de færdigheder, der er nødvendige for at komme fri fra kæden for indlejring. Mange gange er terapi indlejret, det er endeligheden.

En rejse, der er værd at gøre

Helbredelse fra indlejring er hårdt arbejde, og rejsen til indre fred er værd at gøre. Ved at bruge informationen og ressourcerne i denne artikel sammen med online terapi begynder du at adskille dine sande følelser, følelser og tanker fra dine indlejrede relationer og åbner en helt ny verden af ​​muligheder.

'Luk øjnene og forestil dig den bedst mulige version af dig. Det er hvem du er; slip enhver del af dig, der ikke tror på det. '- C. Assaad

Ofte stillede spørgsmål (ofte stillede spørgsmål)

Hvordan ved du, om du er indlejret?

Når det kommer til indlejrede forhold, er den klareste indikator for indlejring mangel på grænser. Indbinding opstår, når familiemedlemmer (eller andre medlemmer af nære relationer) ikke har klare og stærke grænser. Denne mangel på at sætte grænser fører til en masse overlapninger i familiemedlemmernes liv. Selvom det måske ikke virker dårligt at have masser til fælles med dine familiemedlemmer, beskriver indlejring mere end bare hobbyer eller interesser til fælles.

Et indlejret forhold får dig ofte til at føle dig skyldig, når du går imod alt, hvad nogen af ​​dine familiemedlemmer føler, tænker eller tror på. Denne form for toksisk indesluttet familiedynamik tvinger individet til at opgive deres egne systemer for at føle, tænke eller tro for at rumme det dominerende familiemedlem eller andre familiemedlemmer.

Nogle af de mest almindelige symptomer på indlejring inkluderer:

 • En ekstremt stærk følelsesmæssig tilknytning til en elsket, der føles ukontrollabel eller overvældende.
 • Har svært ved at finde ud af, hvor dine følelser og følelser stopper, og hvor følelserne og følelserne fra dit familiemedlem eller partner begynder; nemlig vanskeligheder med at skelne dine egne følelser fra din partners eller familiemedlemmets.
 • Identitetsproblemer eller en identitet, der hovedsagelig (eller endda helt) er baseret på, hvad din partner eller familie, der er indblandet, har brug for eller ønsker af dig.
 • Ikke nok tid eller plads til at være alene, da du forventes at bruge al eller det meste af din tid og energi sammen med din alt for involverede eller indlejrede familie eller partner.
 • Et mønster af at skulle & ldquo; redde & rdquo; din indlejrede familie eller partner (eller i nogle tilfælde & ldquo; reddes & rdquo; af din indlejrede familie eller partner) fra vanskelige eller ekstreme følelser eller følelser.
 • At få dig til at føle sig skyldig, skamfuld eller ængstelig, når du stiller dine egne personlige behov og ønsker over for dit familiemedlem eller partner af en eller anden grund.
 • En stærk frygt for konflikt eller opgivelse eller at tage ekstreme handlinger for at undgå konflikt eller situationer, der muligvis kan føre til konflikt eller opgivelse.
 • En stærk forbindelse og refleksion af dine familiemedlemmer eller partners følelser; at være ude af stand til at føle sig glad eller tilfreds, hvis de føler sig ked af eller utilfredse på nogen måde.
 • Manglende kontrol eller mangel på en følelse af kontrol i dit liv; følelsen af, at uanset hvad du gør eller ønsker, vil dit familiemedlem eller partner have det sidste ord og tage den endelige beslutning, og du bliver nødt til at gå sammen med denne beslutning.

Disse symptomer gælder især for indlejrede forhold. Hvis du vil fortsætte med at udvikle et sundt forhold, der er fri for indlejring, og som kan påvirke ændringer til det bedre for begge partnere, er det vigtigt at holde øje med disse symptomer på indlejrede forhold.

Hvad er indlejrede familier?

Indlejrede familier er familier, hvor den enkelte forventes at opgive deres egne behov og ønsker. I indlejrede familier er der en total mangel på grænser, hvilket normalt fører til kodafhængige forhold og en dysfunktionel familie. Selvom familieforholdene kan virke tætte, får manglen på grænser faktisk folk i indlejrede familier eller forhold til at føle skyld, angst og ofte vrede over deres familiemedlemmer eller partnere.

Den største forskel mellem en sund familie eller et forhold og indlejrede familier eller forhold er grænser. Det er ikke altid let at se eller måle grænser, selv i en sund familiedynamik, så det er vigtigt at se på symptomerne på indlejring, der vokser mellem familiemedlemmer. De er vant til de mønstre, der får dem, deres familiemedlemmer og / eller deres partner til at føle sig skyldige, ængstelige eller skamme. Så en person, hvis oprindelsesfamilie var en indlejret familie, kunne tro, at et indlejret forhold er normalt, ofte til skade for sig selv og deres partner og / eller børn.

Når det kommer til indlejrede familier og især dynamikken mellem forældre og børn, kan du også se disse indlejringssymptomer, som er almindelige i andre & rsquo; s liv i indlejrede familier:

 • Roller, der er uhensigtsmæssige til familiedynamikken, såsom at forældrene bliver barnets & rdquo; bedste ven & rdquo; eller forælderen, der fortroliger alle deres hemmeligheder og følelsesmæssige stress på barnet.
 • Foretrukne overfor et søskende, hvad enten det faktisk er sagt højt eller bare bevist hos forældrene & rsquo; handlinger.
 • Manglende privatliv, selv når barnet vokser op og bliver mere og mere uafhængigt og selvforsynende.
 • Forældrene er over involveret i barnets skole og sociale liv, og dette mønster fortsætter, selv når barnet vokser mod voksenalderen.
 • Masser af pres for at holde sig tæt på forældrene og masser af skyld, når barnet forsøger at forfølge aktiviteter eller interesser uden for forældrenes.

Disse symptomer, især når de tages som en helhed i familieforhold, er de mest almindelige indikatorer for et indlejret forhold eller familie.

Hvordan håndterer du familier, der er indlejret?

En af de mest almindelige og nyttige tilgange til at håndtere indlejrede familier er strukturel familieterapi. I strukturel familieterapi vil en terapeut eller rådgiver sætte sig ned med medlemmerne af en familie og tale gennem familiesystemerne. Familiesystemer er de måder og metoder, hvorpå en familie arbejder på at tackle interpersonel konflikt og problemløsning som familie.

Terapeuten eller rådgiveren stiller mange spørgsmål, og familien svarer. På baggrund af disse svar og ved at observere interaktionen mellem familiemedlemmerne kan terapeuten eller rådgiveren tilbyde rådgivning og et handlingsforløb for at fortryde enhver indlejring. En masse strukturel familieterapi fokuserer på at indstille, vedligeholde og respektere grænserne for hvert enkelt familiemedlem.

Hvordan stopper du indlejring?

Den mest effektive måde at stoppe indgreb på er først at identificere det og derefter oprette og vedligeholde grænser. Disse grænser kan dække fysisk og følelsesmæssig beskyttelse af din tid, energi og ressourcer. Uden at indstille, vedligeholde og respektere hinandens grænser er det umuligt at stoppe indlejring.

Hvad forårsager indlejring?

For de fleste indlejrede familier eller relationer er indlejring forårsaget af mønstre og oplevelser i en eller flere af familiens medlemmer eller forholdets medlemmer. Mange mennesker, der vokser op i indlejrede familier, fortsætter med at være indlejrede familier eller forhold som voksne. Af denne grund er en persons oprindelsesfamilie en stor indikator, når det kommer til at forudsige og diagnosticere tilfælde af indlejrede forhold.

Frygt for opgivelse er også en anden hovedårsag til indlejring. Når en person er bange for at blive efterladt eller forladt i et forhold eller familiedynamik - hvad enten denne frygt er rationel eller irrationel - vil de sandsynligvis overbinde sig følelsesmæssigt til deres familieforhold eller til deres partner. Så det at opleve forladelse eller være bange for at blive afvist eller opgivet er en vigtig bidragyder til indlejring, især da det ses i indlejrede familieforhold.

Hvad er indlejrede grænser?

Indlejrede grænser er grundlæggende mangel på grænser. Når du har indlejret grænser, vil du ofte have svært ved at finde ud af nøjagtigt, hvor dine egne behov, ønsker og følelser slutter, og hvor dine partneres eller familiemedlemmets begynder. Dette skyldes, at når du har indlejret grænser, er det stort set det samme som slet ingen grænser. Du kan også finde ud af, at al din tid og energi optages af det indlejrede forhold; dette kan få dig til at føle, at du ikke har tid eller energi nok til at bruge alene eller på projekter og aktiviteter, der er unikke for dig.

Det er vigtigt at have et tæt bånd i et forhold eller familie; stærke og rimelige grænser, der opretholdes og respekteres, er nøglen til sunde tætte bånd. Men hvis grænserne i et forhold eller en familie bliver indlejret, er det næsten umuligt at opretholde et sundt forhold.

Hvordan ser en indlejret familie ud?

En indlejret familie vil vise alle kendetegnene ved et indlejret forhold. Dette betyder, at der vil være en tydelig mangel på grænser, der ofte vil resultere i følelser af skyld, skam og ofte vrede blandt familiemedlemmerne.

Der er flere symptomer på indlejring, der også gælder direkte for familiedynamik:

 • Uhensigtsmæssige roller for familiedynamikken, som f.eks. At forældrene bliver barnets & rdquo; bedste ven & rdquo; eller forælderen, der fortroliger alle deres hemmeligheder og følelsesmæssige stress på barnet.
 • Favoritisme i familien, hvad enten forældrene siger det højt eller bare beviser det i deres opførsel over for børnene.
 • Manglende privatliv, der fortsætter, selv når barnet vokser og får selvforsyning.
 • Forælderen er over involveret i barnets skole og sociale liv; helikopterforældre, selv når barnet vokser og får selvforsyning.
 • Barnet føler et stærkt pres for at holde sig tæt på forældrene og følge forældrenes ønsker snarere end deres egne mål; barnet føler en stærk følelse af skyld eller skam, når de afviger - eller endda ønsker at afvige - fra deres forældre & rsquo; håb eller forventninger.

Hvad er tegn på problemer med opgivelse?

Hvis du leder efter tegn på problemer med opgivelse, er det sted, som disse symptomer tydeligst manifesterer sig i tætte eller intime forhold. I disse forhold er disse nogle af de mest almindelige tegn på problemer med opgivelse:

 • At være en & ldquo; mennesker behageligere & rdquo; - altid ønsker at gøre andre mennesker lykkelige.
 • At give mere til et forhold, end de tager eller accepterer fra deres partner.
 • En manglende evne eller uvillighed til at stole på nogen.
 • Skubbe folk væk, der elsker dem, eller som de elsker, af frygt for afvisning.
 • Føl dig altid usikker i et forhold eller frygter, at alt i forholdet kan gå galt på ethvert tidspunkt.

Tidligere opgivelse og en historie med voldelige forhold (hvad enten det er romantisk eller i familiehistorien) er også vigtige forudsigere for en persons kamp med opgivelsesproblemer.

Hvad er forskellen mellem indlejring og codependency?

Indgreb og codependency ser meget ens ud på overfladen, men deres underliggende problemer er ofte forskellige. I tilfælde af tilslutning stammer det indlejrede forhold ofte fra et eller flere af medlemmets frygt for at blive forladt eller afvist. I tilfælde af codependency kommer det ofte fra roller, der opstår omkring eksisterende destruktive mønstre, såsom misbrug eller afhængighed. I begge tilfælde vil en person dog ofte mærke presset for at sætte de andre & rsquo; behov og ønsker over deres egne for at undgå konflikt, ofte til deres egen skade.

Da indlejringsdefinitionen kan forveksles med codependency af dem, der ikke har undersøgt udtrykket for at lære den sande indlejringsdefinition, er der undertiden forvirring om forskellen mellem indlejring og codependency. Ofte forekommer indlejring sammen med codependency. Der er dog en forskel mellem selve vilkårene. Kodependens ser ud som at stole på en anden person, for at dine følelser skal styres, og dine behov skal opfyldes forbi det punkt, der ville forekomme i et sundt forhold. Kodeafhængighed alene er ikke lige så problematisk som indlejring, men hvis indlejring er til stede, har de en tendens til at gå hånd i hånd. Enmeshment kan faktisk etableres i første omgang på grund af en persons tendens til fælles afhængighed, især i situationer som familiebånd, hvor et barn ikke nødvendigvis ved, hvad der foregår, siger noget eller forstår, hvad & rsquo ; s normale og passende med hensyn til familiær involvering og sammenkobling.

Her er American Psychological Association's definition af codependency, som den vises på deres hjemmeside:

'1. tilstanden af ​​at være gensidigt afhængig, for eksempel et forhold mellem to individer, der er følelsesmæssigt afhængige af hinanden.

 1. et dysfunktionelt forholdsmønster, hvor et individ er psykologisk afhængig af (eller kontrolleret af) en person, der har en patologisk afhængighed (fx alkohol, spil). '

Se spørgsmålet 'hvad betyder indlejring?' nedenfor for definitionen af ​​APA-ordbogens indlejring.

Hvad betyder indlejring?

Enmeshment er en beskrivelse af en usund dynamik, der forekommer i familierelationer og andre interpersonelle bånd. Mange mennesker søger på nettet efter 'enmeshment definition' efter at have hørt udtrykket. Ifølge American Psychological Association-ordbogen er definitionen af ​​indlejring, der refererer til forholdsdynamik,'en tilstand, hvor to eller flere mennesker, typisk familiemedlemmer, i overdreven grad er involveret i hinandens aktiviteter og personlige forhold, hvilket begrænser eller udelukker sund interaktion og kompromitterer individuel autonomi og identitet.'

Indgreb er frigørelse fra ens selvfølelse og autonomi. Det er slet ikke det samme som at have en nær familie eller et romantisk partnerskab og kan være skadeligt på forskellige niveauer.

Hvorfor er indlejring dårlig?

Indbinding er skadelig for din selvfølelse. I mange tilfælde bidrager indlejring til psykisk sygdomstraume eller betydelige vanskeligheder med interpersonelle forhold i fremtiden. Niveauet for indlejring kan variere. Desværre kan indlejring nogle gange parres med misbrug, selvom dette ikke altid er tilfældet. Det forbliver dog giftigt. Når indlejring opstår mellem en forælder og et barn, kan barnet kæmpe med deres selvværd, følelse af identitet og ekstrem frygt for konflikt eller forstyrre andre, evnen til at skelne mellem deres egne følelser og psykiske symptomer såsom dem, der er relateret til depression eller angst.

Evnen til at etablere klare personlige grænser, opretholde din selvfølelse og skelne dine egne følelser fra andre er en væsentlig del af en persons vækst og udvikling. De, der forholder sig til definitionen af ​​indlejring, kæmper med disse ting, og det kan påvirke deres liv væsentligt. I sunde relationer eller inden for en sund nær familie, der har stærke familiebånd, vil en person være i stand til at udvikle og vedligeholde sin selvfølelse og udvikle og vedligeholde personlige grænser.

Indbinding kan være et vanskeligt problem at løse. Det kræver en masse un-learning usunde mønstre og processer ud over at etablere nye, sunde mønstre. Når det er sagt, kan du helbrede fra indlejring og etablere sunde forhold fremad. Mange mennesker, der har oplevet indlejring, går i terapi eller rådgivning for at helbrede. Et tema, der kan fokuseres på i familieterapi, er indlejring. Individuel rådgivning kan også hjælpe en person, der har kæmpet med indlejring. Hvis du udtrykker bekymring og familiens svar med manglende enighed eller tro på, at der er et problem, kan det være en situation, hvor du er nødt til at distancere dig fra de nævnte familiemedlemmer, uanset i hvilken grad det er sundt og tilgængeligt for dig for at helbrede. Når du arbejder gennem indlejring, er det en terapeutisk proces, der kan tage tid, så vær forsigtig med dig selv, når du begynder at undersøge, hvem du er, og hvem du vil være.

Hvad er indlejring i et forhold?

Indbinding er meget forskellig fra et sundt romantisk forhold eller tæt familie. Sig, at et barn og deres mor er indlejret. Barnets liv påvirkes, fordi de ikke har deres egne personlige grænser, ikke kan udvikle deres egen følelse af sig selv og tage deres mors følelser som deres egen. De er sammenføjet på en måde, der er giftig og ikke tillader hinanden følelsesmæssigt rum eller plads til forskelle. Der er ingen personlige grænser eller beslutningsmuligheder tilladt, der passer til barnets alder. Barnet har lidt eller intet at sige og lidt eller intet privatliv, og de mangler en følelse af selvtillid. I dette tilfælde, hvor de to er indesluttet, frarøver moren i det væsentlige barnet en mulighed for at vokse til et individ med en stærk følelse af selvtillid, beslutningskompetencer, selvtillid, personlige grænser, evnen til at sige nej og sunde relationer eller forholdsmønstre. Det er et eksempel på indlejring i et familieforhold. Indbinding mellem to voksne i et romantisk forhold vil se ens ud med hensyn til indlejringssymptomer og overinddragelse i hinandens liv, og det vil sandsynligvis påvirke andres mentale sundhed og identitetsfølelse på samme måde, men det vil forekomme i medlemmer af et par i stedet for medlemmer af en familieenhed. Skulle nogen forlade partnerskabet, kan deres idé om et sundt forhold eller sunde forholdsmønstre være skæv, men det behøver ikke at være det endelige resultat. Det er muligt at arbejde gennem virkningerne af indlejring, udvikle solide personlige grænser og opbygge sunde relationer, hvor hver partner har autonomi og respekt for hinanden som individ.